Комиссия құрамы

1. Жөргенбаев Жанболат Әкебайұлы- комиссия төрағасы
2. Мальтекбасов Марат Жабықбайұлы-комиссия төрағасының орынбасары
3. Ибраимова Рахат Нығметбекқызы-комиссия хатшысы
4. Кулахметова Жамал Ағабдолдақызы- комиссия мүшесі
5. Которова Ольга Васильевна-комиссия мүшесі
6. Алпысбаев Әли Демегенұлы-комиссия мүшесі