Аппарат туралы Ереже

«Алматы  облыстық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесі